آخرین اخبار انتخابات 1400 ریاست جمهوری ایران

 

 

در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتخابات تجلی از مشارکت همگانی مردم در کنار احساس مسئولیت آن ها در اداره کشور می باشد. به طور میانگین مردم ایران یک بار در سال در انتخابات شرکت می کنند. 
از سال 1358 تا 1400، مردم ایران دوازده بار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده اند. 
در ادامه بررسی کوتاهی خواهیم داشت به انتخابات های ریاست جمهوری ادوار گذشته انقلاب اسلامی ایران:

 

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 

زمان برگزاری: بیست و نهم اردیبهشت ماه 1396

در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که در تاریخ بیست و نهم اردیبهشت ماه 1396 برگزار شد، تعداد 4 نامزد به رقابت پرداختند. 

در دوازدهمین دوره انتخابات جمهوری ایران تعداد 56.410.234 نفر واجد شرایط رای دهی بوده اند که تعداد 41.366.085 نفر معادل 73.03 درصد از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کرده اند. 

چهره های شاخصی که در این دوره از انتخابات با همدیگر رقابت می کردند عبارتند از: سید مصطفی میرسلیم، سید مصطفی هاشمی طبا، حسن روحانی، سید ابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف و اسحاق جهانگیری. که از این بین، آقایان محمدباقر قالیباف و اسحاق جهانگیری قبل از شروع رای گیری از نامزدی انصراف دادند. 

منتخب دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز "حسن روحانی" با کسب تعداد 23.636.652 رای معادل 57.14 درصد آرا بود. 

آرای کسب شده توسط سایر نامزدهای انتخاباتی نیز به شرح زیر می باشد:

سید ابراهیم رئیسی تعداد 15.835.794 رای معادل 38.28 درصد آرا

سید مصطفی میرسلیم تعداد 478.267 رای معادل 1.16 درصد آرا

سید مصطفی هاشمی طبا تعداد 214.441 رای معادل 0.52 درصد آرا

 

یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 

زمان برگزاری: بیست و چهارم خرداد ماه 1392

در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که در تاریخ پنجم بهمن ماه 1358 برگزار شد، تعداد 6 نامزد به رقابت پرداختند. 

در یازدهمین دوره انتخابات جمهوری ایران تعداد 50.483.192 نفر واجد شرایط رای دهی بوده اند که تعداد 36.938.651 نفر معادل 72.7 درصد از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کرده اند. 

چهره های شاخصی که در این دوره از انتخابات با همدیگر رقابت می کردند عبارتند از: حسن روحانی، محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی، محسن رضایی میرقائد، علی اکبر ولایتی و سید محمد غرضی.

منتخب یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران "حسن روحانی" با کسب تعداد 18.613.329 رای معادل 50.71 درصد آرا بود. 

آرای کسب شده توسط سایر نامزدهای انتخاباتی نیز به شرح زیر می باشد:

محمدباقر قالیباف تعداد 6.077.292 رای معادل 16.55 درصد آرا

سعید جلیلی تعداد 4.168.946 رای معادل 11.35 درصد آرا

محسن رضایی تعداد 3.884.412 رای معادل 10.58 درصد آرا

علی اکبر ولایتی تعداد 2.268.753 رای معادل 6.18 درصد آرا

سید محمد غرضی تعداد 446.015 رای معادل 6.18 درصد آرا

 

دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 

زمان برگزاری: بیست و دوم خرداد ماه 1388

در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که در تاریخ بیست و دوم خرداد ماه 1388 برگزار شد، تعداد 4 نامزد به رقابت پرداختند. 

در دهمین دوره انتخابات جمهوری ایران تعداد 46.200.000 نفر واجد شرایط رای دهی بوده اند که تعداد 39.165.191 نفر معادل 85 درصد از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کرده اند. 

چهره های شاخصی که در این دوره از انتخابات با همدیگر رقابت می کردند عبارتند از: میرحسین موسوی، محمود احمدی نژاد، مهدی کروبی و محسن رضایی.

منتخب دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز "محمود احمدی نژاد" با کسب تعداد 24.592.793 رای معادل 62.46 درصد آرا بود. 

آرای کسب شده توسط سایر نامزدهای انتخاباتی نیز به شرح زیر می باشد:

میرحسین موسوی تعداد 12.338.121 رای معادل 33.88 درصد آرا

محسن رضایی تعداد 681.851 رای معادل 1.73 درصد آرا

مهدی کروبی تعداد 338.278 رای معادل 0.86 درصد آرا

 

نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 

زمان برگزاری: بیست و هفتم خرداد ماه 1384

در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که در تاریخ بیست و هفتم خرداد ماه 1384 برگزار شد، تعداد 7 نامزد به رقابت پرداختند. این اولین باری بود که انتخابات ریاست جمهوری ایران به دور دوم کشیده شد.

در نهمین دوره انتخابات جمهوری ایران تعداد 46.786.418 نفر واجد شرایط رای دهی بوده اند که تعداد 29.400.857 نفر معادل 62.84 درصد از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کرده اند. 

چهره های شاخصی که در این دوره از انتخابات با همدیگر رقابت می کردند عبارتند از:  اکبر هاشمی رفسنجانی، محمود احمدی‌نژاد، مهدی کروبی، محمدباقر قالیباف، مصطفی معین، علی لاریجانی و محسن مهرعلیزاده.

بر اساس نتایج مرحله اول، هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد به مرحله دوم راه یافتند.

منتخب نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران "محمود احمدی نژاد" با کسب تعداد 5.711.696  رای معادل 19.43 درصد آرا در دور اول و تعداد 17.248.782 رای معادل 61.69 درصد آرا در دور دوم بود. 

آرای کسب شده توسط سایر نامزدهای انتخاباتی نیز به شرح زیر می باشد:

اکبر هاشمی رفسنجانی تعداد 6.211.937 رای معادل 21.13 درصد آرا در دور اول و تعداد 10.046.701 رای معادل 35.93 درصد آرا در دور دوم

مهدی کروبی تعداد 5.070.114 رای معادل 17.24 درصد آرا

محمدباقر قالیباف تعداد 4.095.827 رای معادل 13.93 درصد آرا

مصطفی معین تعداد 4.083.951 رای معادل 13.89 درصد آرا

علی لاریجانی تعداد 1.713.810 رای معادل 5.83 درصد آرا

محسن مهرعلیزاده تعداد 1.224.882 رای معادل 4.38 درصد آرا

 

هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 

زمان برگزاری: هجدهم خرداد ماه 1380

در هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که در تاریخ هجدهم خرداد ماه 1380 برگزار شد، تعداد 10 نامزد به رقابت پرداختند. این دوره بیشترین تعداد نامزد های انتخاباتی بعد از دوره اول انتخابات ریاست جمهوری ایران دارد. 

در هشتمین دوره انتخابات جمهوری ایران حدود 42.000.000 نفر واجد شرایط رای دهی بوده اند که حدود 28.000.000 نفر معادل 66.6 درصد از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کرده اند. 

چهره های شاخصی که در این دوره از انتخابات با همدیگر رقابت می کردند عبارتند از: سیدمحمد خاتمی، احمد توکلی، علی شمخانی، عبدالله جاسبی، حسن غفوری فرد، منصور رضوی، شهاب الدین صدر، علی فلاحیان، مصطفی هاشمی طبا و محمود کاشانی. لازم به ذکر است که رقابت اصلی انتخابات در واقع بین سیدمحمد خاتمی و احمد توکلی بود.

منتخب هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز "سید محمد خاتمی" با کسب تعداد 21.659.053 رای معادل 77 درصد آرا بود. 

آرای کسب شده توسط سایر نامزدهای انتخاباتی نیز به شرح زیر می باشد:

احمد توکلی تعداد 4.393.544 رای معادل 15.6 درصد آرا 

علی شمخانی تعداد 737.962 رای معادل 2.62 درصد آرا

عبدالله جاسبی تعداد 260.082 رای معادل 0.92 درصد آرا

محمود کاشانی تعداد 235.363 رای معادل 0.84 درصد آرا

حسن غفوری فرد تعداد 129.222 رای معادل 0.46 درصد آرا

منصور رضوی تعداد 114.327 رای معادل 0.41 درصد آرا

شهاب الدین صدر تعداد 59.646 رای معادل 0.20 درصد آرا

علی فلاحیان تعداد 55.176 رای معادل 0.20 درصد آرا

مصطفی هاشمی طبا تعداد 28.090 رای معادل 0.10 درصد آرا

 

هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 

زمان برگزاری: دوم خرداد ماه 1376

در هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که در تاریخ دوم خرداد ماه 1376 برگزار شد، تعداد 4 نامزد به رقابت پرداختند. 

در این دوره از انتخابات بیش از 36 میلیون نفر، واجد شرایط رای دادن بودند که از این افراد، تعداد 29 میلیون و 145 هزار نفر معادل 80 درصد از واجدین شرایط در رای گیری شرکت کردند.

چهره های شاخصی که در این دوره از انتخابات با همدیگر رقابت می کردند عبارتند از: سیدمحمد خاتمی، محمد محمدی ری شهری، رضا زواره ای و علی اکبر ناطق نوری.

منتخب هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران "سید محمد خاتمی" با کسب تعداد 20.138.784 رای معادل 69.09 درصد آرا بود. 

آرای کسب شده توسط سایر نامزدهای انتخاباتی نیز به شرح زیر می باشد:

علی اکبر ناطق نوری تعداد 7.248.317 رای معادل 24.86 درصد آرا 

سید رضا زواره ای تعداد 772.707 رای معادل 2.65 درصد آرا

محمد محمدی ری شهری تعداد 744.205 رای معادل 2.55 درصد آرا

 

ششمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 

زمان برگزاری: بیست و یکم خرداد ماه 1372

در ششمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که در تاریخ بیست و یکم خرداد ماه 1372 برگزار شد، تعداد 4 نامزد به رقابت پرداختند. 

در این دوره از انتخابات بیش از 33 میلیون نفر، واجد شرایط رای دادن بودند که از این افراد، تعداد 16 میلیون و 796 هزار نفر معادل 50.5 درصد از واجدین شرایط در رای گیری شرکت کردند.

چهره های شاخصی که در این دوره از انتخابات با همدیگر رقابت می کردند عبارتند از:  احمد توکلی (سردبیر اقتصادی روزنامه رسالت)، عبدالله جاسبی (رئیس دانشگاه آزاد اسلامی)، رجبعلی طاهری (مجری طرح سازمان صنایع دفاع) و اکبرهاشمی رفسنجانی.

منتخب ششمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز "اکبر هاشمی رفسنجانی" با کسب تعداد 10.566.499 رای معادل 63 درصد آرا بود. 

آرای کسب شده توسط سایر نامزدهای انتخاباتی نیز به شرح زیر می باشد:

احمد توکلی تعداد 4.026.879 رای معادل 23.97 درصد آرا 

رجبعلی طاهری تعداد 114.776 را معادل 0.68 درصد آرا

عبدالله جاسبی تعداد 89.280 رای معادل 0.53 درصد آرا

 

پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 

زمان برگزاری: ششم مرداد ماه 1368

در پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که در تاریخ ششم مرداد ماه 1368 برگزار شد، تعداد 2 نامزد به رقابت پرداختند. این دوره از انتخابات با توجه به رحلت امام خمینی (ره) و انتخاب رئیس جمهور وقت به رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران شش هفته زودتر برگزار شد. 

در این دوره از انتخابات بیش از 30 میلیون نفر، واجد شرایط رای دادن بودند که از این افراد، تعداد 16 میلیون و 452 هزار نفر معادل 54.59 درصد از واجدین شرایط در رای گیری شرکت کردند.

چهره های شاخصی که در این دوره از انتخابات با همدیگر رقابت می کردند عبارتند از: آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی و عباس شیبانی. 

منتخب پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران "اکبر هاشمی رفسنجانی" با کسب تعداد 15.550.825 رای معادل 94 درصد آرا بود. 

آرای کسب شده توسط سایر نامزدهای انتخاباتی نیز به شرح زیر می باشد:

عباس شیبانی تعداد 635.165 رای معادل 3.86 درصد آرا 

 

چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 

زمان برگزاری: بیست و پنجم مرداد ماه 1364

در چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که در تاریخ بیست و پنجم مرداد ماه 1364 برگزار شد، تعداد 3 نامزد به رقابت پرداختند. این اولین بار بود که انتخابات ریاست جمهوری با گذشت مدت قانونی خود (4 سال) برگزار شد. 

در این دوره از انتخابات بیش از 25 میلیون نفر، واجد شرایط رای دادن بودند که از این افراد، تعداد 14 میلیون و 238 هزار نفر معادل 54.78 درصد از واجدین شرایط در رای گیری شرکت کردند.

چهره های شاخصی که در این دوره از انتخابات با همدیگر رقابت می کردند عبارتند از: حضرت آیت الله خامنه‌ای ، حبیب الله عسگراولادی مسلمان و محمود کاشانی.

منتخب چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز "حضرت آیت الله خامنه ای" با کسب تعداد 12.205.012 رای معادل 85 درصد آرا بود. 

آرای کسب شده توسط سایر نامزدهای انتخاباتی نیز به شرح زیر می باشد:

سید محمود کاشانی تعداد 1.402.953 رای معادل 9.85 درصد آرا 

حبیب الله عسگر اولادی تعداد 278.113 رای معادل 1.95 درصد آرا

 

سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری 

زمان برگزاری: دوم مرداد ماه 1360

در سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که در تاریخ دوم مرداد ماه 1360 برگزار شد، تعداد 4 نامزد به رقابت پرداختند. این دومین انتخابات زود هنگام تاریخ جمهوری اسلامی ایران است،

در این دوره از انتخابات بیش از 22 میلیون و 400 هزار نفر، واجد شرایط رای دادن بودند که از این افراد، تعداد 16 میلیون و 800 هزار نفر معادل 74.26 درصد از واجدین شرایط در رای گیری شرکت کردند.

چهره های شاخصی که در این دوره از انتخابات با همدیگر رقابت می کردند عبارتند از: اکبرپرورش (نماینده مجلس)، سید رضا زواره‌ای (معاون وزارت کشور)، حسن غفوری فرد و حضرت آیت الله خامنه‌ای (نماینده شورای انقلاب و معاون وزارت دفاع).

منتخب سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران "حضرت آیت الله خامنه ای" با کسب تعداد 19.905.987 رای معادل 95 درصد آرا بود. 

آرای کسب شده توسط سایر نامزدهای انتخاباتی نیز به شرح زیر می باشد:

سید اکبر پرورش تعداد 348.294 رای معادل 2.07 درصد آرا 

سید رضا زواره ای تعداد 77.798 رای معادل 0.46 درصد آرا

حسن غفوری فرد تعداد 61.805 رای معادل 0.36 درصد آرا

 

دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری 

زمان برگزاری: سی و یکم خرداد ماه 1360

در دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که در تاریخ سی و یکم خرداد ماه 1360 و پس از گذشت یک سال از آغاز جنگ تحمیلی برگزار شد، تعداد 4 نامزد به رقابت پرداختند. 

در این دوره از انتخابات بیش از 22 میلیون نفر، واجد شرایط رای دادن بودند که از این افراد، تعداد بیش از 14.5 میلیون نفر معادل 64.24 درصد از واجدین شرایط در رای گیری شرکت کردند.

چهره های شاخصی که در این دوره از انتخابات با همدیگر رقابت می کردند عبارتند از: سیداکبر پرورش(نماینده مجلس)، عباس شیبانی (پزشک)، حبیب الله عسگراولادی مسلمان(نماینده مجلس) و محمدعلی رجایی(نخست وزیر)

منتخب دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران "محمد علی رجائی" با کسب تعداد 12.770.50 رای معادل 90 درصد آرا بود. 

آرای کسب شده توسط سایر نامزدهای انتخاباتی نیز به شرح زیر می باشد:

عباس شیبانی تعداد 658.498 رای معادل 4.53 درصد آرا 

سید علی اکبر پرورش تعداد 339.646 رای معادل 2.67 درصد آرا

حبیب الله عسگر اولادی تعداد 249.457 رای معادل 1.72 درصد آرا

 

اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری 

زمان برگزاری: پنجم بهمن ماه 1358

در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که در تاریخ پنجم بهمن ماه 1358 برگزار شد، تعداد 96 نامزد به رقابت پرداختند. این دوره بیشترین تعداد نامزد ها در طول تمامی ادوار را داشت و بعد از این هرگز تکرار نشد. 

در این دوره از انتخابات بیش از 20 میلیون نفر، واجد شرایط رای دادن بودند که از این افراد، تعداد 14 میلیون و 152 هزار نفر معادل 67.42 درصد از واجدین شرایط در رای گیری شرکت کردند.

منتخب اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران "ابوالحسن بنی صدر" با کسب تعداد 10.753.752 رای معادل 76 درصد آرا بود. 

آرای کسب شده توسط سایر نامزدهای انتخاباتی نیز به شرح زیر می باشد:

سید احمد مدنی تعداد 2.242.327 رای معادل 15.8 درصد آرا 

حسن حبیبی تعداد 676.852 رای معادل 4.8 درصد آرا

داریوش فروهر تعداد 133.478 رای معادل 0.9 درصد آرا

صادق طباطبائی تعداد 114.776 رای معادل 0.8 درصد آرا

کاظم سامی تعداد 89.270 رای معادل 0.6 درصد آرا

صادق قطب زاده تعداد 48.547 رای معادل 0.3 درصد آرا

البته با توجه به عزل بنی صدر، دوره بعدی ریاست جمهوری ایران بعد از گذشت یک سال و شش ماه برگزار شد. 
 

 

آخرین اخبار انتخابات 1400