احمد امیرآبادی فراهانی - کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ایران - خرداد 1400

احمد امیرآبادی فراهانی کاندیدانتخابات ریاست جمهوری 1400 سیاست مدار،اصولگرا،دبیر هیئت رئیسه مجلس دهم، نمایندهٔ دورهٔ نهم و دهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از حوزهٔ انتخابیهٔ قم در استان قم است.

 

آخرین اخبار انتخابات 1400