سعید جلیلی -کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ایران - خرداد 1400

سعید جلیلی نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1400، سیاست مدار اصول گرا و دیپلمات ارشد ایرانی است،کاندیدای ریاست جمهوری در سال 1392 به منظور کاندیداتوری ریاست جمهوری ثبت نام کرد و صلاحیت وی توسط شورای نگهبان تایید شد،شعار سعید جلیلی  در انتخابات ریاست جمهوری "حیات طیبه "بود.سعید جلیلی نفرسوم بعداز حسن روحانی و محمدباقر قالیباف بود

 

آخرین اخبار انتخابات 1400