عزت الله ضرغامی-کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ایران - خرداد 1400

عزت الله ضرغامی کاندید انتخابات ریاست جمهوری1400،سیاست مدار اصولگرا،در حال حاضر یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است،ضرغامی در سال های1383 تا1393 رئیس سازمان صدا و سیما بود.

 

آخرین اخبار انتخابات 1400