علی لاریجانی - کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ایران - خرداد 1400

 

دوشنبه 20 اردیبهشت 1400

پیرموذن: لاریجانی کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را قبول کرده است ویژه

اطلاع موثق یافتم که دکتر لاریجانی با توجه به درخواست گروه های مرجع و بزرگان دین و ملت، کاندیداتوری ریاست جمهوری را قبول کرده و مجدانه وارد این عرصه خطیر گشته است

آخرین اخبار انتخابات 1400