علی مطهری - کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ایران - خرداد 1400

علی مطهری نامزد انتخابات ریاست جمهوری1400 سیاست مدار و به عنوان محافظه کار شناخته میشود.مطهری به عنوان اصلاح طلب محافظه کار شناخته میشود.مطهری در دوره های هشتم،نهم ،دهم در مجلس شورای اسلامی در شهر تهران حضور داشت

 

آخرین اخبار انتخابات 1400