فریدون عباسی-کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ایران - خرداد 1400

فریدون عباسی کاندیدای ریاست جمهوری1400 سیاست مدار،مدیر اجرایی،دانشمند هسته ای و نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم است.

 

آخرین اخبار انتخابات 1400