محمد جواد ظریف-کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ایران - خرداد 1400

محمد جواد ظریف کاندیدای احتمالی سال 1400 ،دیپلمات ایرانی ،وزیرامورخارجه در دوره دوازدهم است .ظریف از اعضای شورای عالی جمعیت هلال‌احمر و دانشیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران می‌باشد.

 

آخرین اخبار انتخابات 1400