محمد غرضی-کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ایران - خرداد 1400

محمد غرضی کاندید ریاست جمهوری 1400 سیاست مدار،در حال حاضربه‌عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت مشانیر فعالیت می‌کند.غرضی با حضور در ساختمان وزارت کشور برای کاندیداتوری در انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کردو توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شد و نفر آخر انتخابات دوره یازدهم شد.

 

آخرین اخبار انتخابات 1400