محمود احمدی نژاد-کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ایران - خرداد 1400

محمود احمدی نژاد کاندید انتخابات ریاست جمهوری 1400 سیاست مدار اصول گرا است.احمدی نژاد ششمین رئیس جمهور ایران در سال های 1384تا 1388 بوده است .احمدی نژاد هم‌اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانش‌یار دانشگاه علم و صنعت ایران است.

 

آخرین اخبار انتخابات 1400