چرا رهبری کاری نمی کند؟
توضیحات

سوالی که برای خیلی ها پیش می آید این است که دراین چند سال این همه اتفاقات و حوادث ناگوار بوجود آمده ولی چرا رهبری کاری نمیکند و در هیچ اموری دخالت نمی کند تا مشکلات برطرف شود.
 در این بخش سعی کردیم تعدادی از جواب هایی که توسط افراد مختلف داده شده را بصورت کلیپ و در دو بخش جمع آوری کنیم.
بخش اول کلیپ ها در مورد این است که وظایف رهبری چیست و رهبران شیعه در طول تاریخ چه منشی داشته اند.
بخش دوم کلیپ ها در مورد مثالهایی است که اتفاقا رهبری جاهایی که لازم بوده است شخصا وارد شده اند و تذکرات لازم را داده اند ولی شاید به گوش ما نرسیده یا دنبال نکرده ایم.


بخش اول کلیپ ها:

بخش دوم کلیپ ها:

 


پر بازدید ترین مطالب